wywóz odpadów wrocław logo
+ 48 794 699 933

Utylizacja gruzu i odpadów pobudowlanych - wg. nowej ustawy

Jako wprowadzenie do tematu utylizacji odapdów budowlanych warto przytoczyć poprawną klasyfikacje gruzu. Gruz można podzielić na dwie kategorie

  • gruz skalny
  • gruz poremontowy

Gruz skalny występuje naturalnie na skutek wietrzenia mechanicznego skał natomiast gruz budowlany / poremontowy to występujący w branży budowlanej odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej wykokrzystywany przeważnie jako podsypka pod posadzki bądź w charakterze nawierzchni betonowych

W świetle obowiązujących przepisów, odpady pobudowlane i poremontowe muszą zostać poddane recyclingowi a nie wbre powszechnej opinii trafiać na obszary składowania. To po stronie wytwórcy leży obowiązek zadbania o to by wytworzone przez niego śmieci trafiły do odpowiedniego podmotu zajmującego się odzyskiem odpadów. Co więcej musi kierować się przy tym zasadą bliskości. Ma to swoje uzasadnienie zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne. Transport odpadów jest bardzo kosztowny. Optymalizacja trasy i wybranie odpowiedniego miejsca pomaga w niwelowaniu kosztów i przyczynia się do ochrony środowiska. Warto przy tym pamiętać, że samo przekazanie odpadów firmie transportowej nie zwalnia nas z odpowiedzialności za gospodarowanie nimi. Dopiero przekazanie odpadów firmie legitymującej się odpowiednimi pozwoleniami pozwala nam przenieść ciężar odpowiedzialności za utylizacje gruzu na inny podmiot.

Wesołych Świąt !

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.